Vanaf begin 2023 kun je bij ons weer online boeken. Tot die tijd kun je alvast een informatieaanvraag doen via het tabblad hiernaast.
Het kinderpartijtje klimmen is geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar die minimaal 1,40 meter lang zijn. Zij gaan, na de veiligheidsinstructies, zelfstandig in twee- en drietallen klimmen in het klimpark. Er is altijd toezicht van onze instructeurs en zij kunnen overal te hulp schieten als dat nodig is. Ouders zijn niet verplicht om mee te klimmen, maar mogen dit natuurlijk wel. Per 8 kinderen mag er 1 ouder voor het kindertarief mee klimmen. Vul de activiteit aan met een pakje drinken, zakje chips en een leuke klimoorkonde na afloop.

Klimactiviteit aanvraag

Kinderpartijtje Klimmen