Kennismaken en wennen Optimistzeilen

Zeilactiviteit voor kinderen van 8 tot 10 jaar zonder zeilervaring. Kennismaking met de zeilschool en Wennen aan een optimist.

€ 27,5 per Deelnemer